Participatie

Wat is participatie?

Heb je een beperking en heb je begeleiding of ondersteuning nodig bij het werk? Dan kun je te maken krijgen met een nieuwe wet, de Participatiewet. ‘Participatie’ betekent meedoen in de samenleving. Met de Participatiewet wil de regering er voor zorgen dat iedereen gewoon meedoet in de samenleving. Ook als het om werk gaat (arbeidsparticipatie).

Heb je een beperking of kan je moeilijk werk vinden?

Dan kun je een uitkering krijgen. Dit is geld waar je recht op hebt als je door je ziekte of beperking niet of maar voor een deel kunt werken.

Wij bieden passend werk voor:

  • Geïnteresseerden vanuit de Participatiewet (plaatsing via Sociale Dienst Drechtsteden);
  • Geïnteresseerden die participeren via het ESF-traject 2014EUSF2011988.

Wij werken resultaatgericht en bouwen van hieruit een persoonlijk plan van aanpak. Financierders (lokale en landelijke overheid) verwachten resultaten. De strenger wordende criteria zien wij als een uitdaging en dwingt ons tot maatwerk oplossingen. Door indicatiestellingen hebben we te maken met steeds kwetsbaar wordende deelnemers en hier passen we onze begeleiding op aan. Zo investeren we in ons personeel door aanvullende opleidingen en trainingen aan te bieden. De begeleiding wordt op deze manier professioneler wat een meetbaar positief effect heeft op de deelnemers.

Ben jij op zoek naar een participatieplek?

Neem dan contact met ons op. We zullen jou zo spoedig mogelijk bellen om een afspraak met je te maken. Samen kijken we naar jouw mogelijkheden en onmogelijkheden om zo een passende werkplek te vinden.

Waar is participatie goed voor?

Het krijgen en vasthouden van een dagritme

Het krijgen en vasthouden van een dagritme

Het vergroten van het gevoel van eigenwaarde​

Het vergroten van het gevoel van eigenwaarde​

Het hebben van een zinvolle dagbesteding ​

Het hebben van een zinvolle dagbesteding ​

Het verkrijgen van sociale contacten binnen een werksituatie​

Het verkrijgen van sociale contacten binnen een werksituatie​

Zicht krijgen op wensen en mogelijkheden ten aanzien van werk

Zicht krijgen op wensen en mogelijkheden ten aanzien van werk

Trainen van algemene en specifieke beroeps-vaardigheden

Trainen van algemene en specifieke beroeps-vaardigheden

Het opdoen van werkervaring

Het opdoen van werkervaring

Het zoeken en vinden van een passende werkplek en/of betaalde baan

Het zoeken en vinden van een passende werkplek en/of betaalde baan