Voor wie is dagbesteding?

Voor wie?

  • Mensen met een lichte verstandelijke beperking;
  • Mensen met een stoornis in het autistisch spectrum;
  • Mensen met een indicatie;
  • Mensen met een Wajong-uitkering;
  • Mensen met een niet-aangeboren hersenletsel;
  • Mensen met een lichamelijke beperking;
  • Mensen die psychiatrische problematiek hebben.

De deelnemers kunnen arbeidsmatige werkzaamheden verrichten op een actieve plek in de lokale samenleving. We zorgen dat onze deelnemers werkzaamheden doen die passen bij hun wensen en mogelijkheden. Daarom bieden we een uitgebreid palet aan mogelijkheden: van administratieve functies tot koffiezetten tot strijken tot het bijhouden van de inventaris, het is allemaal mogelijk. Het uiteindelijke doel is een betaalde baan.

We bieden trajecten om mensen te begeleiden naar een betaalde baan. We hebben kennis van het begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking, mensen met een lichamelijke beperking en mensen met een niet-aangeboren hersenletsel. 

We kunnen mensen een niet-betaalde baan bieden in het bedrijfsleven. 
Onze stichting begeleidt mensen met een verstandelijke beperking en werft vrijwilligers voor dit project. Ook bieden wij daarnaast kennis over de begeleidingsmethode: competentiegericht werken. 

Stapje hoger op de participatieladder

Voor mensen met een bepaalde vorm van kwetsbaarheid, waaronder mensen met ggz-problematiek. De deelnemers die aan de activiteiten mee willen doen dienen bekend te zijn bij een ggz-instelling, omdat het doel van de activiteiten is om hulpbehoevende/kwetsbare mensen te helpen. 

Ons doel is om dagbesteding te bieden die past bij de wensen en keuzes van de cliënt en bij de positie van de cliënt op de participatieladder. Voor sommige mensen is een drempel tot activiteit erg hoog en dan is een kopje koffie een goed begin, voor anderen is het mogelijk om te kijken naar een werkplek in de samenleving. Alles tussen deze twee groepen in is mogelijk bij de Nieuwe Hoop.

Er is ook een mogelijkheid tot het volgen van cursussen, zoals een computercursus, sociale vaardigheden of een cursus hygiëne in de keuken. Door begeleiding en ondersteuning stellen wij deelnemers in staat ‘’een stap hoger’’ te komen op de participatieladder, om hen zelfs uiteindelijk misschien te laten uitstromen naar betaald werk of vrijwilligerswerk.

De begeleiding wordt gedaan door activiteitenbegeleiders, agogen, verpleegkundigen en door vrijwilligers.